Egne rapporter

I Wis tiltak har man fra versjon 5.3 mulighet for å lage egne rapporter.

Egne rapporter lages i rapportbyggeren under oppsett og vises i rapportmodulen.

Velgeren er delt i to og man kan velge om man vil bruke sytemrapporter eller egne rapporter. Man gjør utvalg på samme måte som i systemrapportende. Det er foreløpig bare mulig å eksportere til Excel.