Legge inn nytt personal

For å legge inn en ny deltaker eller ordinært ansatt gå til kontaktmodulen trykk du på grønn knappNyknapp ikoni knapperaden.

Fyll ut alle felter med nødvendig informasjon. Hak av i nederste høyre hjørne - ''registrert som personal''.

Deltakeren vil nnå dukke opp i personalmodulen og kan behandles videre.

  1. Legg inn tiltaksinformasjon
  2. Koble til turnus
  3. Legg inn loggføringer
  4. Legg inn fravær

Video: Legge inn en ny deltaker

For å slette deltaker trykker du på rødSlett ikon knapp i knapperaden.

For å slette personal - gå til personalmodulen ta opp aktuell deltaker og trykk på rødSlett ikon knapp i knapperaden. Personen forsvinner nå fra personalmodulen, men blir liggende som kontakter med basisinformasjon.