Legge inn ny kontakt

For å legge inn en ny kontakt  trykker du på grønn knappNyknapp ikoni knapperaden. Velg deretter om kontakten er et firma eller person. Se veiledning til firma

Fyll ut alle felter med nødvendig informasjon. 
Hvis kontakten er en deltaker haker du av i nederste høyre hjørne - ''registrert som personal''. Trykk på knappen vis personal for å fortsette registreringen i personalmodulen.

Du kan legge inn personer knyttet til denne person ved og opprettet kontakten og deretter gå til flippen relasjoner og hente inn aktuell kontakt

På firmakontakt kan du legge inn personer ansatt i fiurmaet med forskjellige roller.

 

For å slette kontakten trykker du på rødSlett ikon knapp i knapperaden.