Import av maler

Når man importerer til Wis Tiltak er det best å lagre word dokumentet i rtf format før import.

Lagre til eksternt dokument

Du kan også lagre dokumentet/loggføringen til et eksternt dokument.

Velg lagre til eksternt dokument og lagre som rtf (rikt tekstformat) format.

Dette går fint hvis teksten ikke har flettefelt. Hvis det er flettefelt i teksten vil dette komme opp som "mergefield"

 

Import mal