Legge inn bunntekst

Man kan legge inn både topptekst og bunntekst i dokumentmalen

Gå til modulen dokumentmal. Velg den mal som skal ha topp eller bunntekst. Sett kurseren i tekstfeltet og åpne tekstbehandlerTekstbehandlerikon .

Høyreklikk og velg bunntekst eller topptekst. Feltet dukker nå opp og kan redigeres.

 

Bunntekst