Data

Dataene i Wis Tiltak ligger i en egen mappe under program - mappen. Alle brukere som har tilgang til systemet lagrer data samme sted

I datamappen ligger også vedleggsmappe, video og ordliste.

Alle som skal arbeide i Wis Tiltak må ha skrivetilgang til datamappa.