Startside

Startsiden i Wis Tiltak tar inn informasjon fra forskjellige deler av systemet. Startsiden er delt i flere elementer

Oversikten viser ansatte pr. tiltaksordning og pr. avdeling med status, dessuten en oversikt over loggføringher og skjema. To elementer i høyresiden tar opp dine oppgaver med dato og frist og viktige henddelser (dvs. når noen slutter eller begynner i et tiltak eller har fødselsdag)

Skjemaet har tre flipper:

Startside Wis Tiltak

Underordnede dokumenter