Knapperad

Knapperaden står fast uansett hvor en er i systemet og gir tilgang til felles funksjoner.

 

Knapperad

 

Ikon Funksjon

Navigering: Bla fram og tilbake, svart pil i siden åpner lister over sist viste

Husikon

Gå til startsiden. Tar deg til startsiden fra der du står

Nyknapp ikon

Ny Informasjon: Her lager du alt nytt i programmet: ny kontakt nytt tiltak, skjema etc.

Slett ikon

Sletter informasjon

Lagreknapp

Lagre, Lagrer all informasjon

Søppelbøtte

Søppelbøtte: Åpner skjema med slettede elementer, kan deretter sletts permanent eller gjenopprettes.

Rapportikon

Rapport: Åpner velger med rapporter

Tekstbehandlerikon

Tekstbehandler: Åpner tekstbehandler når markøren står i tekstbehandler felt

Skriv ut

Utskrift: Er foreløpig bare mulig på rapporter, oppgave og loggføringer på personal

Videohjelp

Video: Åpner videohjelp

Hjelpeknapp

Hjelp: Åpner hjelpesystemet