Oppbygning

OppbygningWis Tiltak har et skjermbilde som er delt i 3; venstremeny, velger og skjema.

Dessuten finner du en knapperad øverst og tips i bunnen av skjermbildet

Knapperad

Øverst i skjermbildet finner du en menylinje. Linjen består av funksjoner som frem og tilbake, hjem, rapport, ny informasjon, tekstbehandler.

Venstremeny

I menyen helt til venstre ligger de modulene du har fått tilgang til. Menyvalgene er lagt i mapper (standard, oppsett og system). De ligger øverst eller nederst og åpnes ved klikk. Menyvalgene er avhengig av din tilgang.

Velger

Listene til høyre for venstremenyen kalles velgere og brukes for å søke opp data og vise utvalg

Skjema

Det er ulike skjema i de ulike modulene. Systemet åpner skjema som velges i lista. På skjemaet kan det være flipper som viser ulike sider i skjemaet.

Startsiden

Startsiden viser aktuell informasjon for deg. Siden vil utbygges etterhvert.

Hjelp

Wis Tiltak har tre former for hjelp

  1. Vanlig hjelpetekst - trykk på  Hjelpeknapp i knapperaden eller F1
  2. Tips - nederst i bunnlinjen ligger det et område som viser tips til det feltet markøren står i. 
  3. Videohjelp - Trykk på Videohjelp i knapperaden. Viser video om den modulen du står i. 
    Står du på startsiden får du generell informasjon om systemet.