Tilgangsstyring

TilgangsstyringI modulen tilgangsstyring setter du opp de forskjellige tilganger. Vi har valgt følgende tilganger som standard:

Tilgangsstyring

På hvert tilgangsområde kan man sette opp moduler som gruppen skal ha adgang til og hvilke rettigheter: Endre egen eller endre andres informasjon (velg mellom vise, endre og slette). Dette gjør at vi får en veldig fleksibel tilgangsstyring, som administrator av løsningen kan sette opp.

 

Koble til personal

TiltakTilgang 5.0Tilgangen er koblet til den enkelte deltaker/ansatt. Her kan du få en oversikt over hvem som har adgang til å redigere informasjon på vedkommende.

Gå til personalmodulen, på flippen informasjon - finn aktuell ansatt og trykk på Ny  . Velg ansatt på lista.

For å slette en ansatts tilgang trykk på slett .

 

 

 

Avdelingstilgang

Man kan legge inn avdelinger i systemet og gi tilgang til alle i en avdeling. Derved unngår man å skulle koble til personal

  1. I brukeroppsettet legger du inn hvilken avdeling brukeren er på
  2. I tilgang (f.eks standardtilgang) setter du inn egne avdelinger og eier alle. Alle deltakere i brukerens avdeling vil nå komme opp.