Brukeroppsett

BrukerBrukermodulen består av et enkelt skjema hvor man setter opp brukere av systemet - tildele brukernavn og passord, samt bestemme tilgangsnivå og kobler brukeren til kontaktregisteret. Man kan også legge brukeren i en bestemt avdeling.

Alle brukere av systemet må være registrert i personalmodulen. Trykk på grønn ny knapp i kanpperaden for å legge til en ny bruker. Tildel brukernavn og passord og skriv litt av navnet i feltet fullt navn og trykk enter. Velg person i lista. I avdelingsfeltet velger du hvilken avdeling vedkommende skal adgang til. I feltet tilgang velger du tilgangsnivå. Du kan se de forskjellige tilganger i tilgangsstryings modulen.

Br

Flere brukere

Wis Tiltak er forberedt for samtidig bruk av flere maskiner i et nettverk.
Hvis det er flere enn 5-10 som skal bruke programmet samtidig, er det mulighet for å installere en kraftigere databasemotor enn den som er med som standard. Denne prises ut fra antall samtidige brukere som er ønsket.

 

Bruker,skjermdump

Underordnede dokumenter