Avdeling

Her kan du legge inn forskjellige avdelinger i bedriften.

Trykk på grønt kryssNyknapp ikoni knapperaden for å legge til ny avdeling. Skriv inn alle opplysninger om avdelingen.

Du kan knytte personal til avdellingen fra personalmodulen.
For å slette avdeling trykk på rødt kryss i knapperaden.Slett ikon

Avdeling