Legge til data

For å legge inn ny informasjon trykker du på grønn knappNyknapp ikoni knapperaden

For å slette informasjon trykker du på rødSlett ikon knapp i knapperaden.

Dessuten har du på de flest flipper mulighet for å legge inn ny loggføring, skjema. fraværsføring etc.