Logge på

Trykk på ikonet på skrivebordet og du får følgende logon bilde.

Skriv inn brukernavn og passord.

Logon Tiltak