Rapporter

RapportikonRapportknappen i knapperaden gir tilgang til aktuelle rapporter. Se en video Hjelp video

For å kjøre en rapport (utskrift) åpner en rapportvelgeren (fra knapperaden). Ved og klikke en rapport kommer rapportskjemaet opp. Det består av to flipper:

Vi utvider hele tiden rapport tilbudet. Vi har foreløpig følgende rapporter:

Nummer Tittel Beskrivelse

1

Kontakter, liste

En oversikt over alle kontakter i systemet, personer og firma

2

Kontakter pr. gruppe

En oversikt over alle kontakter i systemet fordelt på grupper

3

Kontakter pr. bedrift

En oversikt over alle bedrifter med info om kontaktperson

4

Personal, liste

En oversikt over alle ansatte i systemet

5

Personal, logg

En oversikt over loggføringer, utvalg på ansatte

6

Personal fravær pr. tiltak

Fraværsoversikt pr. tiltak

7

Personal Fraværsmeldinger

Oversikt over fraværassmeldinger fordelt på typer

8

Personal, forside

Informasjonsside på en ansatt, utvalg på ansatte

9

Personal oppgave

En oversikt over alle oppgaver pr. ansatt, utvalg på ansatt

10

Peronal, timeføring

Oversikt over førte timer pr. dag, utvalg på ansatte

11

Personal Timer pr. måned

Oversikt over timer pr. måned pr. tiltaksordning

12

Personal, bistandsbedrifter

Oversikt over bistandsbedrifter med ansvarlig

13

Personal Timelogg

Oversikt over tidsforbruk og reisekostnader, km antall pr. deltaker

14

Personal, VTA Lønn

Viser en oversikt over arbeidet timer minus alt fravær.

15

Tiltaksordning pr. status

En oversikt over status pr. tiltak, utvalg på dato, status og tiltak

16

Tiltaksordning historikk

En oversikt over endringer på ansatt utvalg på ansatt

17

Fraværsrapport til NAV

En oversikt over fravær pr. år, utvalg på ansatt

18

NAV, fraværsoversikt pr. år

 En oversikt over fravær pr. år, utvalg på ansatt

19

NAV, Refusjonskrav

Refusjonskrav for APS, Avklaring og VTA. Gyldig fra 1.juli 2012.

22

Fraværsstatiskk

Fraværsstatistikk pr. år, utvalg på periode og tiltaksordning

23

Årsstatistikk Arbeidsmarkedsbedrifter

Egen årsrapport for arbeidsmarkedsbedrifter

40

Ventetid

Viser ventetid. Beregnet fra søkerdato og til start i tiltaket i valgt periode

50

Gjennomstrømmning

Viser antall ved start og slutt i valgt periode

51

Arbeidsleder pr. tiltak

Viser antal arbeidsledere pr. tiltak.

52

Tid i tiltaket

Viser varighet på de forskjellige tiltak

53

Sluttere fordelt på sluttårsak

Fordelt på aktive og passive tiltak

54

Formidlet til ordinært arbeid, fordelt på bransje

En oversikt over deltakere som har sluttet med sluttårsak fordelt på bransje

55

Aldersfordeling

Fordelt i forskjellige aldersgrupper

56

Aldersfordeling sluttere

Aldersfordeling på de som har sluttet i perioden

57

Fakturagrunnlag

Inneholder det man trenger for å sende et fakturagrunnlag til NAV

58

Personal timeliste

Viser en oversikt over loggførte timer pr. deltaker. (loggføringen må være knyttet til en registrert bruker)

59

Personal timer

Viser en oversikt over loggførte timer pr. ansvarlig.

99

Dokumentasjon og hjelpetekst

En samlet dokumentasjon og hjelpetekst for systemet til utskrift.

     

Underordnede dokumenter