Timeføring

Timeføring i Wis Tiltak er automatisert.

Du kan få en oversikt over alle timeføringer i timeføringsmodulen.

For å legge inn timer må du først gi den ansatte en turnus.

  1. Gå til personalemodulen - velg tiltaksordning og Turnus i det tilhørende skjema
  2. Trykk ny Turnus og velg fra nedtrekksliste. Antall uker og timer kommer automatisk.
  3. Systemet setter automatisk sluttdato 2 år frem ved ny turnus. (Vi anbefaler å la turnusen starte på en mandag). Du kan tilbakedatere turnusen som du vil.
  4. Når du har lagret er alle timer oppdatert.

Hvis du skifter turnus kan du trykke knappen kjør beregning av timer for å sikre at alle timer blir oppdatert i forhold til ny turnus. Manuelt førte timer vil ikke bli berørt. Hvis du haker av for alle timer vil alle manuelt førte timer bli overskrevet (man får en advarsel ved denne funksjon).

Rapporter

Du kan få en oversikt over timer pr. ansatt i rapporten "Oversikt timeføring".

 

Turnus

 

Manuell timeføring/korrigering av timer

Timeføring 5.0

 

Registreringsskjemaet har følgende hovedkolonner:

Info

Her registreres generell info

Navn: Kommer automatisk

Merknad:  Her kan du skrive inn en merknad på registreringen.

 

Føring: Her redigerer du selve arbeidet

Planlagt: Her registreres planlagte timer

Utført: Her registrerer du hvor mange av de planlagte timer som ble utført

 

Fravær

Her redigerer du fraværet

Gyldig/Ugyldig: Her registrer du om fraværet var gyldig eller ugyldig.

Fleksi: Her setter du inn hvor mange timer du har brukt på fleksible timer

Ferie: Her legger du inn dager med ferie (føres med 1 dag)

 

Dekning:

Under disse kolonner legger du inn timer til bruk for forskjellige deknknigsmåter

Fleksi:  Her setter du inn timer som skal brukes fleksibelt (ikke avlønnes)

Ord: Her setter du inn ekstra timer som skal til ordinær avlønning.

50%:Her setter du inn timer som skal til 50% avlønning.
100%:Her setter du inn timer som skal til 100% avlønning.

Det kan kun føres timer på det personale du er arbeidsleder for.