Turnus

Man har to muligheter i forhold til turnus. Egendefinert turnus eller standardturnus (Turnusmal)

Alle standardturnuser i bedriften kan man opprette i bedriftsoppsettet på flippen Turnusmaler.
Her legges alle grunnleggende turnuser inn. Man kan legge til så mange turnuser man ønsker.

Gå til underliggende skjema og velg klokkeslett fra og slutt. Juster antall timer.Koble turnusdagen til en avdeling hvis det er ønskelig.

Turnusmaler

Ønsker man en egendefinert turnus så kan man gå på deltaker og velge ny turnus. Her kan man velge standardturnus eller <Ny> turnus.

Legg inn antall uker og timer som ovenfor.

Ved endringer i turnuser kan man trykke knappen ''Beregn timer''. Den korrigerer alle føringer på alle deltakerens turnuser

Personlig turnus