Fravær

Alt fravær føres på flippen fravær i personal modulen

Gå til personal modulen og velg flippen fraværsføring

Når du får inn en fraværsmelding fra personalet, legger du denne inn på knappen fraværsmelding, skriv inn til dato og beskriv fraværet,  dager kommer opp automatisk etter turnus (arbeidsdager). 
Dette er et  forslag, som kan justeres. 
Timer setter du inn manuelt.

Vil du kopiere fravær til andre personer, benytter du funksjonen kopier fravær. 
Man kan velge om man vil kopiere til bestemte tiltak, avdeling eller alle. Brukes i forbindelse med fellesferie eller bevegelige helligdager.
På knappen oversikt pr måned vil du se en månedsoversikt.
All fraværsføring vil komme opp i timeføringsmodulen, som gyldig/ugyldig fravær

 

Fraværsmelding ny