Tiltaksordning

Flippen tiltaksordning gir en oversikt over gjeldende, gamle og planlagte avtaler, i bunnen av skjemaet finnes detaljert info om avtalen, varighet, saksbehandler, timer etc.

Skjemaet har underflippene:

Her kan en legge inn avtaler på deltaker/ansatt. For ordinært ansatte velges ORD (ordinære ansatte utenfor tiltaksordning).
Lista viser sentral informasjon om avtalen. Mer detaljert informasjon finner du i bunnen av skjermbildet. Så som ansvarlig, arbeidsleder, avdeling etc.

Legg til avtale ved og klikke på ny-knappen i toppen av fliken.

Tiltaket har følgende status:
På venteliste - Har søkerdato, men ikke fra og til dato i tiltaket
Planlagt - Har en fremtids dato i fra feltet
I gang - Har dato i fra og til feltet, senere enn i dag
Avsluttet - Har dato i til feltet som er overstått

Skjemaet har tre underflipper: tiltaksinformasjon, tiltakshistorikk og turnus.

Tiltaksinformasjon

Her kan man legge til informasjon om formål, saksbehandler, ansvarlig, antall timer, lønn, arbeidstid og oppgaver, samt sluttårsak.
For AB bedrifter, som har ansatte utplassert i forskjellige bedrifter (bistandsbedrifter) kan man legge inn bedriften, samt sette ansvarlig person.

Tiltakshistorikk

Her vises historikk over endringer på den ansatte, det kan være endringer i ordninger, utplasseringsbedrift, nye avtaler, endring i timetall etc. Du kan redigere i teksten, samt legge til kommentar.

Turnus

Her kan man registrere aktuell turnus på personalet. Man kan velge blandt bedriftens turnus tilbud.

 

Tiltaksordning