Loggføring

Oversikt over alle logger og skjemaer knyttet til deltakeren, med mulighet til å opprette ny logg og skjema. Man kan velge blant nesten 70 forutdefinerte skjemaer fra de forskjellige ordninger.

På loggen kan settes type (brev, samtale, etc). Dette er forutdefinerte maler. Utforming av malene skjer i dokumentmalen.

Man kan kopiere all loggføring. Velg knappen kopi av.

Koble skjema til en deltaker

For å koble et skjema til en deltaker går du til personalmodulen og velger flippen loggføring. Her velger du "Nytt skjema" og det skjema som er aktuelt for denne deltaker. Bemerk at skjemaene er knyttet til ordning. Du får først opp de skjema som er aktuell for denne ordning. Har du flere ordninger vil programmet spørre hvilken ordning det skal fellets mot.
Når du får opp skjemaet vil det være forutfylt med endel opplysninger. Du får opp skjemaet i en tekstbehandler hvor du kan redigere feltene. Vær obs på at kun felt med skrivemulighet er åpne, resten er låst, trykk på hengelås for å åpne dokumentet for alle felt.

Du kan også låse loggføringer med hengelås. Dette gjør at teksten kun er tilgjengelig for eier av loggføringen.

Man kan registrere tidsforbruk på en loggføring.

Loggføringer kan eksporteres til Excel - Høyreklikk i en loggføring.

Du kan få en forhåndsvisning av skjemaet før du utskriver. Trykk på knappen forhåndsvisning

Du kan legge til vedlegg på en loggføring. Høyreklikk for å fjerne.

For å legge inn nye skjema så gå til modulen tekstmal.

 

Loggføring 5.0

 

Eksport til excel

Vedlegg