Skjematikk

Vi har lagt inn nesten 70 standardskjema for de forskjellige ordninger (AB, APS og VTA). Vi har lagt inn hele ASVL skjema oppsett fra september 2009.

Dette skal lette arbeidet med å ajourføre deltakere. Alle skjema har standard flettefelt. Dette er som regel personinfo, som navn, adresse, telefon, mail.

 

Når du velger skjema på en deltaker får du opp en valgboks hvor personens tiltaksordning er første valg. Du kan også velge fra de andre ordninger. Skjema åpnes i en tekstbehandler, hvor du kan fylle inn mere informasjon. Man kan hoppe mellom de forskjellige felt med tabulator

Når du er ferdig lagrer du og skjemaet vises i det nederste feltet på deltakermodulen. Hvis du bare trykker lukkeknapp i høyre hjørnet vil programmet spørre om lagring, svar ja til dette.

 

Koble skjema til en deltaker