Vedlegg

Her har du mulighet til å legge ved dokumenter ol. Trykk på knappen vedlegg. Vedlegget legger seg over tittel linjen.
Vedlegget vises med type ikon Trykk på vedlegget for å åpne det.
Høyreklikk på vedlegget og velg slett for å slette det.