Slette oppgave

For å slette en oppgave trykker du på rødSlett ikon knapp i knapperaden.

Vi anbefaler ikke å slette en oppgave, så heller sett den utført.