Generelt

Her finner du informasjon om hvordan du arbeider med oppgavemodulen

Person: Man kan knytte en person til en oppgave. Skriv litt av navnet og trykk enter. Personnen må vøre registrert i kontaktregisteret.
Firma: Her knytter du Firma til kontakten Trykk på ikon bak felt åpner kontaktopplysninger

Til: Her kan du sernde oppgaven til en person
Fra: Feltet viser hvem oppgaven er fra

Status: Oppgavemodulen har tre status: Utført, Viktig, Lest

Retning: Dette viser om oppgaven er ens egen, kom inn eller skal sendes ut.

Type: Her setter du type på oppgaven, var det en telefon, mail, brev, skjema, møte, etc.

Frist: Hvis oppgaven skal gjøres innen en bestemt tid settes det her, trykk på pileknapp åpner kalender

Opprettet: Datofelt som viser når oppgaven ble opprettetHer finner du informasjon om hvordan du arbeider med oppgavemodulen