Oppgave

Generelt

Med oppgave mener vi loggføringer på kontakt, deltaker og personale som ikke er haket av som uført.

Logger kan være alt fra telefon inn/ut, faks inn/ut, epost inn/ut, oppgaver generert av systemet og oppgaver gitt av andre brukere.

Oppgave og logg er koblet sammen. Alle oppgaver som knyttes til en person/firma etc. vil komme opp i vedkommendes logg.
Oppgavemodulen består av velger og skjema. Ønsker du videohjelp trykk på ikonet Hjelp video

Velger

Liste over alle oppgaver, du kan velge å søke etter egne oppgaver, velge status, utført ja/nei.

Skjema

Redigering av oppgave, med mulighet for å sette viktig,utført eller lest. Alle uleste oppgaver vil ha fet skrift i velger tittel. Alle oppgaver kan knyttes til en kontakt/deltaker/personale eller firma. Man kan sette frist på en oppgave. Dette vil vises på forsiden av programmet under mine oppgaver. Man kan også sette en loggføring til oppgave.

 Oppgave

 

Underordnede dokumenter