Personal

PersonalikonPersonalregisteret inneholder de personene som deltar på de ulike ordningene, samt ordinært ansatte i bedriften.

Velger

Her kan du søke etter personal, du kan velge mellom mine, alle eller søke pr. saksbehandler.

Skjema

Skjemaet består av 6 flipper, informasjon, loggføring, tiltaksordning, bakgrunn & utdannelse, tilpasning & diagnose og fraværsføring.

Informasjon

Informasjonsflippen (eller forsiden) henter ut mest mulig relevant informasjon fra gjeldende avtale, fravær, kontaktinfo, sjekkliste og logg. Denne siden vil bli utvidet slik at man med en gang kan skape seg et oversiktsbilde av deltakeren.

Bakgrunn & utdannelse

Oversikt over deltakerens utdanning/praksis m.m.

Tilpasning & diagnose

Egen flipp hvor man kan sette opp spesielle tilpasninger for den enkelte personal. Dette kan være spesielle adgangstilpasninger, fysiske eller materiell tilpasninger, samt diagnoser.

Fraværsføring

Her kan man registrere fravær på deltaker med type, årsak og antall timer/dager. På oversikten kan man se alt fravær på aktuelt personal.

Underordnede dokumenter