Kontakt

KontaktikonKontaktmodulen er den sentrale modul i Wis tiltak.  Se video - trykk på ikon Hjelp video

Alle personer og bedrifter som finnes i systemet, ligger med sine adresseopplysninger i kontaktmodulen. Dette kan være:

Velger

Her finner du et søkefelt der du kan søke fritt blant alle kontakter. Blankt i søkefeltet viser alle.

Lista viser alle som ble funnet i søket.  Når en klikker på navnet, vises kontaktskjemaet. 

Kontaktskjema

Informasjon

Viser adresse, kontakt- og person-info. Her kan du hake av hvis personen er deltaker eller ordinært ansatt. Personen vil da dukke opp i personalmodulen. Mulighet for å legge til bilde.

Mulighet for tilknytning til firma. Gå til firma og legg til personer under personflippen

Personer (kun for firmakontakt)

Her kan du opprette personer tilknyttet firmaet. Du kan velge rolle i nedtrekksliste. Dette vil da vises under personer på firmakontakten.

Grupper

Viser hvilke grupper kontakten er knyttet til. Du setter opp grupper i gruppemodulen.

Logg

Viser alle loggføringer på kontakt. Loggføringer kan være samtaler, telefon inn/ut, e-post inn/ut, oppgaver knyttet til kontakten.

Relasjoner (kun for person kontakt)

Her velger du relaterte personer. Det kan være støttekontakt, pårørende, verge etc.

Underordnede dokumenter