Innhold

Wis Tiltak er bygget i vårt godt utprøvde rammeverk og noen stikkord er:

Innhold i Wis Tiltak

Systemet er bygget opp i moduler og vi har vanlige moduler, oppsettsmoduler og systemmoduler.

Flerbruker

Systemet utvikles som en flerbrukerløsning, og en kan fint benytte det slik det er på inntil 5-10 maskiner samtidig. Når bruken er større, anbefaler vi å benytte en SQL-løsning. Dette gjøres ved å installere et program på serveren som håndterer alle data. Dette medfører en ekstra engangsutgift avhengig av antall brukere.

Systemkrav

For de som er interessert, har vi tatt med noen systemopplysninger: