Registreringshåndboken

Registreringshåndboken gir en oversikt over retningslinjer for dataregistrering i alle systemer som håndterer elever i videregående opplæring.

Det er WIS som har stått for den tekniske løsning.
Du finner registreringshåndboken her

Registreringshåndboken