Wis Skole

Wis Skole Versjon 2022.4, 10.06.2022

Antall punkt: 6

Område Tekst Status
Import/Eksport
2943
VIGO: egen kode for FVO-elever

Voksenopplæringselever som går Forberedende voksenopplæring (FVO) skal ha egen kurskode i fil til Inntakskontoret. Dette er nå løst på følgende måte:

- nytt felt på Elev, fanen Ekstra opplysninger: fvo

- VO-elever hvor dette feltet er avkrysset får riktig kurskode i fil til VIGO

Utført
Karakter
2941
Vitnemålsmerknad VMM41
Lagt inn vitnemålsmerknaden VMM41 "Eksamen avlyst for elever våren 2022 på grunn av koronavirus", samt laget funksjon for å kunne sette denne merknaden på alle elever i en klasse:
- gå på Karakter, fanen Merknad på elev
- høyreklikk i lista, velg Sett VMM41 Avlyst eksamen …
Utført
Rapport
2946
Feil i fil til Inntakskontoret
En feil gjorde at eksamen og fagmerknadskoder ikke ble med. Dette er nå fikset.
Utført
Rapport
2945
Feil i vitnemål - montessoriskoler
En feil gjorde at fagene norsk, engelsk og matematikk kom dobbelt på vitnemålet. Det er nå fikset.
Utført
Rapport
2944
Støtte for Muntlig-praktisk eksamen

Fom skoleåret 20212022 er det innført muntlig-praktisk eksamensform for noen fag i grunnskolene. Gjelder fagkodene: ARB0011, MAT0016, MAT0017, NAT0021 og NAT0022.

Vi har laget støtte for MP som eksamensform på vitnemål.

Utført
Rapport
2942
Eksport til VIGO
Gjennomgang og testing fil til Inntakskontoret - OK
Utført