Wis Skole

Wis Skole Versjon 2022.3, 18.02.2022

Antall punkt: 3

Område Tekst Status
Import/Eksport
2939
Feilmelding oppmelding eksamen
Oppmelding eksamen gir feilmeldingen "Access violation". Dette er nå fikset.
Utført
Karakter
2937
Naturfag dobbelt på vitnemål
Faget naturfag kommer opp dobbelt på vitnemålet.
Utført
Rapport
2938
Eksamensform MP på naturfag
Faget naturfag skal vise MP (Muntlig-Praktisk prøve) som eksamensform på vitnemålet. Dette er nå fikset.
Utført