Wis Skole

Wis Skole Versjon 2022.2, 08.02.2022

Feilfiks PAS, nytt skoleår

Antall punkt: 3

Område Tekst Status
Felles
2934
Nytt skoleår 2022-2023
Klargjort skoleåret 2022-2023 i programmet.
Utført
Karakter
2936
Nytt fag for Enspire-skolene
Lagt inn faget "Entreprenørskap i praksis", samt valgfaget "Entreprenørskap fordypning", med tilhørende fagkoder.
Utført
PAS
2935
Feil i eksport til PAS
Rettet feil i eksport til PAS. Gjelder både oppmelding til eksamen og påmelding til prøver.
Utført