Wis Skole

Wis Skole Versjon 2021.7, 30.12.2021

Oppdatert eksport karakterer til VIGO, oppdatert fag, endret kommunikasjon PAS osv.

Antall punkt: 5

Område Tekst Status
Import/Eksport
2928
Oppdatert VIGO versjon, karakter-fil
Oppdatert eksport til VIGO (Inntakskontor karakter fil) til grensesnittversjon 1.3.5.0.
Utført
Import/Eksport
2919
Rette feil på enkelte fag
Faget engelsk har ikke blitt koblet sin fagkode på årstrinnene <10. Dvs man får ikke til å legge til faggrupper på engelsk annet enn på 10.trinn. Dette er nå fikset.
Utført
Import/Eksport
2920
Varsel, eksport-id på foresatte

Som utgangspunkt det enten være angitt gyldig fødselsnummer eller en InternId som id på foresatt om vedkommende skal bli med i eksport. Har nå lagt til egen statuskolonne i Foresatte-fanen under Skolen som viser om det er angitt OK id.

Utført
Karakter
2925
ny eksamensform på vitnemål: MP
Naturfag har ny eksamensform: MP (muntlig-praktisk)
Utført
PAS
2917
Oppdater client secret PAS
Har oppdatert Wis skole sin kommunikasjonsnøkkel mot PAS Prøver og Eksamen
Utført