Wis Skole

Infobrev 10.06.2016

Det er nå laget import av eksamenskarakterer fra PAS2.

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.
Vi har nå lagt ut versjon 39f av Wis Skole datert 10.06.2016.

Det er nå laget import av eksamenskarakterer fra PAS2. Du finner egen fane for Import under modulen PAS2. Men naturlig nok vil ingenting bli importert før sensur er gjort.
Vi har korrigert fagnavnet til KRLE sånn at det får plass på vitnemålet, og karakteren til KRLE blir vist i vitnemålsprotokollen. Det er lagt inn ny fagkode for den samiske varianten av KRLE.

Det er tid for vitnemål. Retningslinjer for føring av vitnemål er lagt ut på nettsiden til Udir:

http://www.udir.no/Vurdering/Vitnemal-og-kompetansebevis/Artikler_vitnemal/f
oring-av-vitnemal-og-kompetansebevis-for-grunnskolen-2016/

Her finnes mye viktig informasjon om hvordan ulike unntak skal føres.
Typisk ulike typer fritak, merknader og informasjon om vedlegg. Merk spesielt det som står om føring av valgfag.

I Wis skole må valgfag med karakterer fra 8. og 9.trinn kopieres inn i egne felt for dette på avgangselevene sånn at dette blir med på vitnemålet (eget høyreklikkvalg).

Husk å kopiere inn karakterene for Mat og helse og Musikk til vår-terminen 2015-2016.

Fravær er alltid et tema når det gjelder vitnemålet. Fravær legges inn under Karakter, fanen Merknad. Merk at feltene dager/timer for 8. og 9.trinn gjelder sum fravær som eleven har hatt i disse årstrinnene.

Feltene for 10.trinnfraværet føres per termin. Man kan hente fraværet som er ført i 8./9.trinn ved høyreklikke på elev, velg Overfør fravær ....

Merk også feltet Fratrekk, som gjelder sum for HELE skoleåret (høst og vår).

Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting), eller via programmets nettside
http://www.wis.no/skole.

Vi har fått en del tilbakemeldinger om at installasjonsprogrammet ikke starter automatisk når man benytter den integrerte oppdateringsrutinen i programmet. I så fall kan man laste ned siste versjon fra nettsiden
http://www.wis.no/skole - velge "Last ned" i menyen oppe til høyre og kjøre installasjonen manuelt.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole: Gå inn på modulen System og velg Avslutt i listen.
I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs. av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

Lykke til med videre arbeid!

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no