Wis Skole

Infobrev 16.06.2016

Feil i uttrekket av karakterer til Inntakskontoret/VIGO

Viktig melding til alle brukere av Wis skole!

Det ble i dag oppdaget en feil i uttrekket av karakterer til Inntakskontoret/VIGO, som gjør at en del eksamenskarakterer ikke blir med i fila.

Dette er nå rettet, og ny versjon 39g er lagt ut.

Skoler som allerede har levert data til VIGO må lage ny fil med 39g og laste opp data på nytt, og si fra til Inntakskontoret i fylket at den nye filen er en oppdatering, for å være sikker på at eksamenskarakterene blir lastet inn.

Vi beklager bryderiet dette medfører.
Presiserer at tidligere innleveringer til Vigo ikke er berørt av denne feilen.

Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting), eller via programmets nettside
http://www.wis.no/skole.

Vi har fått en del tilbakemeldinger om at installasjonsprogrammet ikke starter automatisk når man benytter den integrerte oppdateringsrutinen i programmet. I så fall kan man laste ned siste versjon fra nettsiden
http://www.wis.no/skole - velge "Last ned" i menyen oppe til høyre og kjøre installasjonen manuelt.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole: Gå inn på modulen System og velg Avslutt i listen.
I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs. av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

Lykke til med videre arbeid!

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no