Wis Skole

Infobrev

Infobrev 09.01.2018

På grunn av ny versjon av VIGO-grensesnittet, må alle som skal sende terminkarakterer til VIGO nå oppdatere Wis skole til ny versjon.

Infobrev 20.04.2017

En feil gjorde at skoler ikke fikk til å melde opp elever til testeksamen. Ellers er det gjort flere større forbedringer i programmet.

Infobrev 30.11.2016

Siden faget Arbeidslivsfag regnes som et alternativ til språk, har vi nå flyttet dette faget dit det hører hjemme.

Infobrev 21.10.2016

Oppdatert poststedsdatabase og bedre skrivebeskyttelse

Infobrev 16.06.2016

Feil i uttrekket av karakterer til Inntakskontoret/VIGO


Alle tidligere brev ...