Wis Skole

Infobrev

Infobrev 20.04.2017

En feil gjorde at skoler ikke fikk til å melde opp elever til testeksamen. Ellers er det gjort flere større forbedringer i programmet.

Infobrev 30.11.2016

Siden faget Arbeidslivsfag regnes som et alternativ til språk, har vi nå flyttet dette faget dit det hører hjemme.

Infobrev 21.10.2016

Oppdatert poststedsdatabase og bedre skrivebeskyttelse

Infobrev 16.06.2016

Feil i uttrekket av karakterer til Inntakskontoret/VIGO

Infobrev 10.06.2016

Det er nå laget import av eksamenskarakterer fra PAS2.


Alle tidligere brev ...